กลับ
home
ศัพท์ภาษาเหนือ
เลือกคำศัพท์ (กิริยา-อาการ)