กลับ
home
ศัพท์ภาษาเหนือ
เลือกคำศัพท์ (อุณหภูมิ-สภาวะอากาศ)