กลับ
สุภาษิต คำว่า
อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง

หมายความว่า: