กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
สิบสิฮ่างหรือซาวสิฮ่าง

หมายความว่า: