กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
แฮงคนอยู่ตี้น้ำลาย แฮงควายอยู่ตี้แม่น้ำ

หมายความว่า: