กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Sanctimoniousness

แปลว่า

คำถัดไป: