กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Scoreboard

แปลว่า

คำถัดไป: