กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Shaft into

แปลว่า

คำถัดไป: