กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Southwards

แปลว่า

คำถัดไป: