กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Strive against

แปลว่า

คำถัดไป: