กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Subclass

แปลว่า

แปลว่า

คำถัดไป: