กลับ
ภาษาอังกฤษ คำว่า
Subordinate to

แปลว่า

คำถัดไป: