กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ขมิ้นกับปูน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: