กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ครอบจักรวาล

หมายความว่า: 
คำถัดไป: