กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ครึ่ง ๆ กลาง ๆ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: