กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กระต่ายขาเดียว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: