กลับ
สำนวนไทย คำว่า
จับปูใส่กระด้ง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: