กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ชี้โพรงให้กระรอก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: