กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เด็กเมื่อวานซืน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: