กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตบหัวกลางศาลา ขอขมาที่บ้าน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: