กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ตะเภาเดียวกัน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: