กลับ
สำนวนไทย คำว่า
นกกระจอกไม่ทันกินน้ำ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: