กลับ
สำนวนไทย คำว่า
นับสิบไม่ถ้วน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: