กลับ
สำนวนไทย คำว่า
นั่งทับอุจจาระ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: