กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กาคาบพริก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: