กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เป็นกอบเป็นกำ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: