กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ผักต้มขนมยำ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: