กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ผิดเป็นครู

หมายความว่า: 
คำถัดไป: