กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ฝากไว้ก่อน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: