กลับ
สำนวนไทย คำว่า
พระเตมีย์ใบ้

หมายความว่า: 
คำถัดไป: