กลับ
สำนวนไทย คำว่า
พอฟัดพอเหวี่ยง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: