กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กินข้าวต้มกระโจมกลาง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: