กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กินน้ำพริกก้นถ้วย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: