กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ยุแยงตะแคงรั่ว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: