กลับ
สำนวนไทย คำว่า
รักนักมักหน่าย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: