กลับ
สำนวนไทย คำว่า
รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี

หมายความว่า: 
คำถัดไป: