กลับ
สำนวนไทย คำว่า
รู้ตื้นลึกหนาบาง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: