กลับ
สำนวนไทย คำว่า
รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม

หมายความว่า: 
คำถัดไป: