กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เล็กพริกขี้หนู

หมายความว่า: 
คำถัดไป: