กลับ
สำนวนไทย คำว่า
สอนลูกให้เป็นโจร

หมายความว่า: 
คำถัดไป: