กลับ
สำนวนไทย คำว่า
สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: