กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หัวแก้วหัวแหวน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: