กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หัวไม่วาง หางไม่เว้น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: