กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หายเข้ากลีบเมฆ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: