กลับ
ศัพท์โซเชียลคำว่า
ขับวนไปค่ะ
ความหมาย:
ปี 2559