กลับ
ศัพท์โซเชียลคำว่า
ฟรุ้งฟริ้ง
ความหมาย:
ปี 2558