กลับ
ศัพท์โซเชียลคำว่า
ร้องขอชีวิต
ความหมาย:
ปี 2558