กลับ
ศัพท์โซเชียลคำว่า
วางถุงกาวลงก่อน
ความหมาย:
ปี 2558