กลับ
ศัพท์โซเชียลคำว่า
ความรักก็เช่นกัน
ความหมาย:
ปี 2558