กลับ
ศัพท์โซเชียลคำว่า
อ่อนแอก็แพ้ไป
ความหมาย:
ปี 2559